• +420 728 997 257
  • info@badatelskydenik.cz

Objevujte s našimi badatelskými deníky!

Není to jen učebnice. Není to jen pracovní sešit. Co je to? Je to badatelský deník!

Badatelské deníky

Objevte naše jedinečné deníky. Tvoříme je ve spolupráci s dětmi, kolegy učiteli i didaktiky. Snažíme se koncept badatelských deníků stále rozvíjet, proto si moc vážíme každého podnětu. Nebojte se nám napsat své postřehy.

Webináře a kurzy

Máme pro vás připraveno několik webinářů, ale připravujeme také obsáhlejší kurz DVPP. Vše s tématem badatelské výuky, její realizace, námětů do hodin, hodnocení a mnoho dalšího. 

Komunita

Tvoříme badatelskou komunitu na facebooku. Vyměňujme si zkušenosti s realizací badatelské výuky. Mnohé z nich přispíváme i na náš blog zde na webu. Sdílení mezi učiteli je nesmírně cenné!

Podpora

Průběžně se snažíme aktualizovat naše stránky (momentálně jsme ve fázi „rekonstrukce“). Chceme poskytovat maximální podporu pro badatelské vyučování, proto sdílíme různé tipy, rozhovory i konkrétní materiály.

Co je badatelský deník?

Badatelský deník je jedinečná pomůcka pro žáky a učitele, která je může provést přírodními vědami tak, jak je nám to lidem nejpřirozenější: cestou otázek, zkoumání a hledání odpovědí. Jedná se o publikaci, která v sobě kombinuje vlastnosti učebnice, pracovního sešitu, zápisníku i badatelského portfolia. Deník zaplní žáci sami, každý se tak stane unikátem.

NÁŠ KONCEPT STOJÍ NA TĚCHTO PILÍŘÍCH

Rozvoj myšlení

Badatelské úlohy i další aktivity směřují k vyšším myšlenkovým operacím, než k pouhému zapamatování. Holé vědomosti již nestačí!

Rozvoj kompetencí

Badatelstvím se snažíme cíleně rozvíjet konkrétní klíčové kompetence. Podpora klíčových kompetencí je součástí Strategie 2030+.

Kooperativní učení

V rámci badatelských aktivit žáci rozvíjejí skutečnou spolupráci, učí se nesoutěžit, oceňovat druhé, poskytovat si vzájemně zpětnou vazbu. Pracují spolu, ne pouze vedle sebe.

Kvalitní zpětná vazba

Cílený rozvoj klíčových kompetencí se neobejde bez kvalitní zpětné vazby. Nehodnotí však pouze učitel žáky, ale i žáci učitele a žáci navzájem.

Nejbližší akce

Nebojme se bádat

Úvodní webinář, který seznámí s principy, výhodami i překážkami k badatelské výuce. Nebudou chybět ani praktické náměty na aktivity.

Bádám, bádáš, bádáme...

Webinář plný aktivity pro realizaci badatelské výuky. Navíc také možnosti spolupráce s ostatními předměty a realizace projektové výuky.

Rozvoj klíčových kompetencí

Jak badatelskou výuku nastavit tak, abychom rozvíjeli klíčové kompetence? Jak takovou výuku vůbec hodnotit?
0 .2.
Čtvrtek od 18:00
0 .2.
Čtvrtek od 18:00
0 .12.
Čtvrtek od 18:00
RECENZE

NAPSALI O NÁS...

"Úlohy jsou zpracovány na různých úrovních BOV od potvrzujících po otevřené odpovědi. Velmi oceňuji pasáže k diskusi – jsou nejen zajímavé a aktuální, ale žáky k diskusi přímo vybízejí. Domnívám se, že takto napsaná publikace bude pro žáky a jejich učitele velmi přínosným materiálem a zpestřením výuky chemie."
doc. Marie Solárová,
Ostravská univerzita
"Pro žáky základní školy spočívá jeho velký přínos zejména v rozvoji jejich výzkumných dovedností, kritického myšlení, v podněcování chuti aktivně zkoumat věci a jevy ve svém okolí, objevovat souvislosti, pokládat si otázky a hledat na ně odpovědi. Žáci si tak odnesou do života mnohem víc než jen soubor učitelem předaných vědomostí."
PhDr. Martina Černá
Národní pedagogický institut
NEWS & BLOGS

NOVINKY Z BLOGU

Jak zastavit epidemii?

Před několika lety jsem natrefil na velmi zajímavou online hru. Hráč v ní měl za úkol snížit počty nakažených malárií...

Read More