• +420 728 997 257
 • info@badatelskydenik.cz

Rádi se vám představíme

Seznamte se s námi

Václav Fiala

Václav Fiala

Zakladatel projektu, autor, lektor

  fiala@badatelskydenik.cz

   

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity a nyní je doktorandem na katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na plný úvazek učí na pražské základní škole předměty chemie, přírodopis a přírodní vědy (integrované přírodovědné předměty = science). Věnuje se vzdělávání učitelů v oblasti badatelské výuky, přírodovědné gramotnosti a klíčových kompetencí. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem. Je zakladatelem koncepce Badatelského deníku. 

  Děti se rodí s neuvěřitelnou touhou po poznávání. Naším úkolem je vést děti po cestě objevování a nezničit v nich to nadšení, které přirozeně mají. Není pro učitele smutnějšího pohledu než dítě, které se přestalo ptát.

  Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity se zaměřením Fyzika – Biologie. Od roku 2016 učí na 2. stupni ZŠ Brigádníků, předměty Fyzika, Přírodopis, Přírodní vědy. Přispívá metodickou podporou pro učitele v rámci Národního pedagogického institutu a je součástí projektu Skills Builder a Škola nás baví. Je vedoucím centra Elixíru na Praze 10.

  Student není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.

  Vendula Hráčková

  Vendula Hráčková

  Autor, lektor

   hrackova@badatelskydenik.cz

   Michael Kipor

   Michael Kipor

   Autor

    kipor@badatelskydenik.cz

     

    Vystudoval Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity se zaměřením Biologie – Pedagogika. Od roku 2018 působí na základní škole v Praze, kde učí přírodovědné předměty. Zaměřuje se na aktivizující metody ve vzdělávání, proto se také účastní  programu GLOBE, kde je také členem. Je velkým zastáncem zážitkové pedagogiky a zajímá se o její uplatnění v didaktice biologie.

     

    Vystudovala mezinárodní školu UWC v Itálii a nyní dokončuje studium Pedagogické fakulty Karlovy univerzity se zaměřením Biologie – Chemie. Od roku 2020 je navíc studentkou primární pedagogiky. Učí přírodovědu na 1. stupni, dále přírodopis a přírodní vědy (= science) na 2. stupni. Kromě badatelské výuky se zabývá také učením venku a didaktikou první pomoci. Je lektorkou zážitkové pedagogiky.

    Klára Bachová

    Klára Bachová

    Autor

     bachova@badatelskydenik.cz

     Simona Čábelová

     Simona Čábelová

     Autor
      Ačkoliv má na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity vystudovanou kombinaci biologie-chemie, cítí se spíše jako učitelka přírodních věd – nemá moc ráda, když se přírodověda seká na biologii, chemii, fyziku, zeměpis – jakoby to tam venku fungovalo jedno bez druhého.   Baví jí vymýšlet, jak našim kurikulem rozsekané kapitoly zase spojovat do větších celků a hledat cesty k tomu, aby si každý student mohl tvořit svůj obraz přírody.