• +420 728 997 257
  • info@badatelskydenik.cz

Poznej naše

Badatelské deníky

PROČ BADATELSKÝ DENÍK?

Vlastní prožitky jsou pro žáky důležité

A pro nás také! A tak děláme vše pro to, aby výuka nebyla jen teoretická, ale aby si ji žáci opravdu prožili. Víme, jak je důležité propojovat teorii s praxí. Badatelský deník proto obsahuje mnoho zajímavých experimentů, které si žáci sami vyzkouší. Není to však pouze o experimentech. Žáci se s pomocí deníku učí i dalším dovednostem. Plánovat si čas, vést skupinu, spolupracovat s druhými, vyhledávat relevantní informace, argumentovat, obhajovat názor asertivním způsobem a mnoho dalších. Díky těmto prožitkům i vlastnímu úsilí při osvojování vědomostí a dovedností, žáci lépe rozumí vědeckým myšlenkám a výuka je zároveň baví.

PROČ BADATELSKÝ DENÍK?

Bádat neznamená vařit podle kuchařky.

 

 Z toho důvodu je většina úloh opravdu badatelských. To znamená, že žáci sami přicházejí s možným postupem, jak studované principy v laboratoři ověřit. Někdy je naopak známý postup a žáci formulují hypotézy. Součástí deníku jsou také badatelské pololetní projekty, kdy si žáci sami navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a možný experiment, jak hypotézu ověřit.  

PROČ BADATELSKÝ DENÍK?

Žáci si mohou svůj učební materiál tvořit sami a mít vše na jednom místě.

Umíte si představit, že by hodina nezačínala větou „Otevřete si učebnici na straně 12 a přečtěme si úvodní odstavec k novému tématu…“? My ano! A nejen to. Umíme si představit, že učebnice netvoří ve výuce dominantní prvek. Proč? Důvodů je mnoho. Jedním z nich je, že chceme žáky vést k vyhledávání v různých zdrojích a posuzování nalezených informací.  Proto jsme i deník sestavili tak, aby nebyl učebnicí. Naopak. U každého tématu poskytujeme dostatek prostoru pro to, aby si žáci svoji „učebnici“ zaplnili sami. Využije k tomu učitel prezentace, hledání v knihách, článcích, učebnicích, diskuzi s odborníkem? Všechno je možné. Více si můžete přečíst v našem článku: „Proč ve třídě založit vědeckou knihovnu a jak s ní pracovat?“

Sami jsme chodili do školy. A nosili aktovky. Velké aktovky. Byly plné učebnic, pracovních sešitů, vlastních sešitů, notýsků. My línější v ní nosili všechno a riskovali bolest zad. Kdo se s tím nechtěl tahat, každé ráno aktovku naplnil materiálem podle rozvrhu. Riskoval však, že něco zapomene. Ani jeden způsob nepovažujeme za praktický, natož zdravý. Proto na konci každého většího celku věnujeme pár stránek procvičování. Žáci tak mají učebnici, pracovní sešit i vlastní poznámkový sešit v jednom materiálu.

A ještě, aby ne. Vždyť je to nejdůležitější část naší koncepce. Každý deník obsahuje náměty na desítky badatelských aktivit. Zároveň je u nich dostatek prostoru na vlastní vědecké zápisky. Laboratorním protokolům zmačkaným mezi stohy učebnic v přeplněné aktovce tak již odzvonilo!

Na kvalitě deníků stále pracujeme. Poctivě sledujeme, co žákům vyhovuje, co ne a podle toho deníky upravujeme. Například jsme jim věnovali samostatnou stránku, kam si žáci mohou psát důležité termíny. V badatelském deníku chemie mají vloženou periodickou tabulku prvků, v deníku fyziky zase tabulku nejdůležitějších veličin.

Spolupráce s dětmi

Prvními našimi kritiky jsou samotné děti. A je to tak správně. Tvoříme je pro ně. Mnoho prvků, které tam přidáváme jsou zakázkou přímo od nich.

Spolupráce s didaktiky

Všechny deníky necháváme odborně recenzovat. Vítáme i připomínky, komentáře a zkušenosti dalších učitelů, kteří s našimi deníky pracují.

Spolupráce s učiteli

Učitelům nabízíme možnost webinářů i rozsáhlejších kurzů. Také vytváříme komunitu učitelů, kteří se zajímají o bádání na facebookových stránkách, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti.