• +420 728 997 257
  • info@badatelskydenik.cz

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Jedna ze zajímavých aktivit, kterou naleznete v badatelském deníku pro chemii, se zabývá kvalitou balené a kohoutkové vody. Aktivitu zpracoval její autor také pro metodický portál RVP.cz ve spolupráci s Phdr. Martinou Černou. Námět rozvíjí čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie.  Aktivita navazuje na předchozí vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody. Pro…