• +420 728 997 257
  • info@badatelskydenik.cz

Jak zastavit epidemii?

Před několika lety jsem natrefil na velmi zajímavou online hru. Hráč v ní měl za úkol snížit počty nakažených malárií v jedné africké vesnici, a to na základě série různých rozhodnutí, která hra nabízela. Pokud bylo rozhodnutí hráče neefektivní, počty nakažených rostly a bylo potřeba přistoupit k jiným řešením. Hra byla v anglickém jazyce, ale natolik mě uchvátila, že jsem si celou hru…

Bádání s ropou pro menší i velké badatele

Ropa – téma, které si spojíme s chemií, frakční destilací a zřejmě i ekologickými katastrofami. Přesto je to skvělé téma i pro mladší žáky. Jak s témat pracovat na prvním a na druhém stupni? Jak podpořit čtenářskou gramotnost, bádání a rozvíjet klíčové kompetence? Od knižního příběhu k záchraně racků Námět vychází z knihy O rackovi a kočce, která ho naučila…

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Jedna ze zajímavých aktivit, kterou naleznete v badatelském deníku pro chemii, se zabývá kvalitou balené a kohoutkové vody. Aktivitu zpracoval její autor také pro metodický portál RVP.cz ve spolupráci s Phdr. Martinou Černou. Námět rozvíjí čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie.  Aktivita navazuje na předchozí vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody. Pro…